Dr. Tent om den epidemi av autoimmuna sjukdomar som förekommer. Våra kroppar är fulla av virus och han menar att om virusen ges som vaccin, går de förbi de skyddsbarriärer som kroppen naturligt har (hud, blodhjärnbarriären) och direkt in i blodomloppet. Viruset ligger latent och blommar upp av stress, felaktig kost, strålning osv. 

Vi är i valet och kvalet om vi ska vaccinera vårt barn med autism. Något mer. Någonsin.  

När man läser sådana här artiklar, där de som blivit vaccinerade mot kikhosta, faktiskt fick kikhosta, och att barn som är ovaccinerade bedöms på ett annat sätt än barn som är vaccinerade, trots att det kanske rör sig om exakt samma bakterie, ja då känns det lite tvetydigt om hur mycket vaccin verkligen hjälper. 

Vad är riskerna med vaccin? 

Vaccinering hjälper inte

I denna video diskuterar Dr Suzanne Humphries kring riskerna med vaccin och mycket mer. Vaccinering hjälper inte

 * Hon upptäckte njursvikt hos patienter som nyligen vaccinerats.
* Varför barn som fått mässling ofta är samma barn som vaccinerades mot mässling. 
* Myten om att vaccinerna utrotat polio" - här får du höra verkligheten kring detta.  
* Varför vacciner faktiskt kan hämma immunförsvaret och orsaka ökad sårbarhet för framtida infektioner. 

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss