Susanne Bejerot är psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet och redogör för en rad olika faktorer vad gäller barn med autism. Hon har sett sambandet mellan ökningen av autismspektrumtillstånd och adhd såväl som andra sjukdomar som beror på ett stört immunsystem som skjutit i höjden.

Diabetes, allergier, astma, glutenintolerans, multipel skleros och inflammatoriska tarmsjukdomar. 

Hon lyfter upp det faktum att psykisk ohälsa kan bero på förändringar i immunförsvaret! 

Autism, adhd och schizofreni kan bero på förändringar i immunförsvaret

Hon tydliggör att psykiska symtom, kan ha sin grund i en kroppslig sjukdom.

Och det är inte första gången i världshistorien.  Syfilis gav såväl psykos och demens och när penicillinet tog bort de andra symtomen så tillfrisknade de också från sin psykos. 

Hon hänvisar också till boken "Blackout- när min hjärna blev min fiende" av Susannah Cahalan som uppvisade hallucinationer, epilepsi och förvirring. Det visade sig att hon fått en autoimmun sjukdom NMDA-receptorencefalit, där immunsystemet attackerade hjärnan. 

Hon förklarar att kroppens immunceller ska identifiera andra celler som sina egna eller främmande celler. Vid autoimmuna sjukdomar löper immuncellerna amok och attackerar vår egen vävnad - vid reamatoid artrit drabbas lederna, vid typ 1 diabetes drabbas insulinproducerande celler, vid vitiligo angrips hudpigmentet och vid NMDA receptorencefalit angrips ett receptorprotein i hjärnan. 

När en autoimmun process drabbar hjärnan kan den orsaka psykos, tvångssymtom, anorexia och autismspektrumtillstånd. 

Ryggmärgsprov visar att var 15:e patient med schizofrenidiagnos egentligen har en autoimmun sjukdom som bidrar till sjukdomsbilden. 

PANDAS/PANS sätts igång av streptokock eller mykoplasmainfektioner. 

Hos var 5:e vuxen med tvångssyndrom har man sett antikroppar mot hjärnvävnad, vilket tyder på att tvångssyndrom kan vara förknippat med en autoimmun process. Denna ökade förekomst av antikroppar mot hjärnvävnad ser man också vid autismspektrumtillstånd och schizofreni.

Kopplingen mellan psykiatriska sjukdomar och autoimmuna sjukdomar ser man också då många autoimmuna sjukdomar är överrepresenterade hos personer med psykisk sjukdom, liksom hos nära släktingar.

 "Infekterat beteende. Hur hjärna och immunsystem kommunicerar vid autism, schizofreni och depression" (Pavus Utbildning, 2013) beskriver neurobiologen Paul Patterson de immunologiska mekanismer som påverkar psyket. Vid infektioner ökar cytokinernas aktivitet ( proteiner som kommunicerar mellan celler i immunsystem och hjärna). När vi blir sjuka i en infektion, bildas fler cytokiner i hjärnan och vi känner oss mer ofokuserade, hängiga och olustiga. 

Denna kommunikation sker via Blod-Hjärn-barriären, som är som en dörr på glänt, där elektriska och kemiska impulser färdas. När vi är deprimerade ökar också cytokinernas mängd, och det finns studier som visar att antiINFLAMMATORISKA läkemedel kan minska DEPRESSION. 
Stress leder också till immunaktivering. 

Barn med autism har aktiverat immunsystem i hjärnan

Man har kunnat visa att immunsystemet i hjärnan är aktiverat hos personer med autism. Dels finns en ökning av hjärnceller med immunliknande funktion och förhöjda nivåer cytokiner i ryggmärgsvätskan.

Immunsystemet är också inkopplat när onödiga kopplingar i nervsystemet ska klippas bort, det är en viktig process i hjärnans utveckling. Denna bortklippningsprocess är störd vid AST och då kan man tänka sig att immunsystemet har stor betydelse även här.  Kopplingarna som normalt sett skulle ha tillbakabildats stör också kommunikationen mellan hjärncellerna och leder därför till en avvikande upplevelsevärld. 

Det finns många faktorer som spelar in som kan störa hjärnans utveckling:

  • moderns hälsa (fetma, infektioner, svält, D-vitaminbrist) som påverkar immunologiska mekanismer och utvecklingen av fostrets hjärna
  • miljöfaktorer
  • genvarianter
  • låg födelsevikt
  • överdriven hygien och för liten kontakt med djur och natur ( minskad stimulans av immunsystemet och störd bakterieflora i tarmen)
  • glutenrik kost

Vid autism är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda

" Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda. Det finns rapporter om att vissa dieter kan minska symtom hos barn med autismspektrumtillstånd men hitintills är det endast vid adhd som dietbehandling bevisligen är effektiv.

Det finns alltså skäl att tro att den ökade förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd inte enbart beror på ökad benägenhet att ställa dessa diagnoser. Troligen samverkar en rad miljöfaktorer och en del är lättare åtgärdade än andra."

  Här kan du läsa hela artikeln: Psykisk sjukdom under lupp, publicerad i Svenska Dagbladet 15 december 2013. 

 

 


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss