Susanne Bejerot är psykiater, leg psykoterapeut och docent vid Karolinska institutet och redogör för en rad olika faktorer vad gäller barn med autism. Hon har sett sambandet mellan ökningen av autismspektrumtillstånd och adhd såväl som andra sjukdomar som beror på ett stört immunsystem som skjutit i höjden.

Diabetes, allergier, astma, glutenintolerans, multipel skleros och inflammatoriska tarmsjukdomar. 

Hon lyfter upp det faktum att psykisk ohälsa kan bero på förändringar i immunförsvaret! 

Hur är det när barnet har en sensorisk störning?

Viktigt är att påpeka att alla dessa dysfunktioner (listas med symtom nedan) som barn med autism kan ha mer eller mindre av, bör kontrolleras innan man avfärdar eventuella biologiska sjukdomar som kan spela in.

Har ni testat barnets hörsel? Har ni testat barnets syn? Har ni kontrollerat magbesvär med en tarmspecialist? 

Autistiska barn har ett fel på mitokondrierna, som ska ordna energi i cellerna.
Det är detta som gör dem känsliga för bland annat konserveringsmedlet thiomersal (etyl kvicksilver) i vaccin.

Denna teori har vi läst om i flera omgångar. Nu har man också publicerat en forskningsrapport i "Journal of the American Medical Association". Forskare från University of California Davis  har skrivit rapporten "Mitochondrial Dysfunction in Autism".

En gen kallad MET dubblerar risken att få autism. MET modulerar nervsystemet och immunsystemet. Genen är viktig för reparationen av inälvor och immunfunktionen. Det är intressant eftersom en stor andel autistiska barn har just matsmältnings- och immunförsvarsproblem.

Genvariationen finns hos 47% av befolkningen, vilket innebär att det bara är en samverkande faktor bland flera, för en ökad risk att utveckla autism.

Fler artiklar...

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss