Center for Disease Control and Prevention (CDC) har funnit att 1 av 100 barn i USA har fått diagnosen Autism Spectrum Disorder eller ASD-  en ökning från 1 av 150 (2007). En studie i Journal of Pediatrics i oktober 2009 avslöjade liknande siffror.

Autism är den snabbast växande utvecklingsstörning som drabbar fler barn än sjukdomarna cancer, diabetes och aids tillsammans.

En annan sjukdom som når epidemiska proportioner är sköldkörtelsjukdom.

Enligt en studie publicerad i Journal "Cancer" 13 jul 2009, har antalet fall av sköldkörtelcancer fördubblats under de senaste 10 åren.

Vissa forskare anser att den betydande ökningen av sköldkörtelcancer är relaterad till den stora ökningen i autoimmuna sköldkörtelsjukdomar som går obehandlade.

Subklinisk hypotyreos med en förhöjd TSH kan stimulera sköldkörteln, vilket leder till ökad risk för cancer. Om den övre delen av det normala intervallet av TSH (rutinblodprov för sköldkörteln) sänktes till 3 som American Association of Clinical Endokrinology(AACE) rekommenderar, skulle ungefär 20% av befolkningen skulle vara hypothyroid menar experter.

Dessa två sjukdomar verkar vara sammankopplade.

För det första är båda förknippade med den ökande bördan av miljöförgiftning, då både hjärnan och sköldkörteln är mycket känsliga för toxiner.

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss