Nästan var fjärde barn som kom till barnakuten med neurologiska symtom hade en infektion som orsakats av ett fästingbett.

Fästingburen hjärninflammation, TBE, och borreliainfektion i centrala nervsystemet beskrivs generellt som milda tillstånd hos barn. Men den synen har ifrågasatts på sistone, enligt forskarna.

I studien ingick 124 barn som testades för antikroppar mot TBE och borrelia. Dessutom undersöktes graden av inflammation i blodet och ryggmärgsvätskan.

10 barn visade sig ha TBE medan 21 hade borrelia. Många hade ospecifika symtom som trötthet, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla.

Det är bland andra Karl-Johan Lidefelt, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som står bakom studien som publiceras i tidskriften European Journal of Pediatrics.

Pediatric tick-borne infections of the central nervous system in an endemic region of Sweden: a prospective evaluation of clinical manifestations

 

 


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss