Borrelia från fästingar kan vara en orsak till autismliknande tillstånd hos barn.
Vissa påstår att upp till 90 % av barn med autism har borrelia (Lyme disease).

I Sverige fick dock inte de tester som behövs göras för att se eller utesluta att barnet har borrelia, här kan man bara mäta antikroppar. 
Borrelia visar sig i många skepnader och har, vad vi förstått, en till flera strängar som syns i avancerade tester. 

Här är en lista på några av symtomen för barn med autism som utlösts av fästingburen borrelia. (länk på engelska)   

Om du vill läsa mer finns det mesta att läsa på engelska.

Denna artikel skriver om för/emot teorin att många autistiska barn i själva verket har fått borrelia, genom ett fästingbett eller genom livmodern före födseln om mamman bär på detta. Läs speciellt kommentarerna nedtill i artikeln skrivna av de som blivit behandlade mot borrelia.

Teorin om att det kan röra sig om Borrelia, är väldigt ny för oss och vi har ännu inte hunnit bilda oss någon uppfattning om detta kan stämma eller inte.
Kanske visar det sig att detta är en av många faktorer som kan spela in i utvecklingen av inflammation i hjärnan vid autism, kanske inte.

Ni får själva läsa och bedöma. Vill skicka med en sista länk till Borrelia forskningsdatabasen  (engelsk länk).  


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss