I denna trailer kring en dokumentär om Borrelia och följdinfektioner, menar Dr Robert Bransfield, psykiater och tidigare president i ILADS, att om man får borrelian i livmodern så får barnet utvecklingsstörningar och autism, om man får borrelia när man är medelålders får man t ex depression och ångest, och utvecklas borrelian under ålderdomen leder detta till demens och andra kognitiva, kroniska tillstånd.  

 

Nästan var fjärde barn som kom till barnakuten med neurologiska symtom hade en infektion som orsakats av ett fästingbett.

Fästingburen hjärninflammation, TBE, och borreliainfektion i centrala nervsystemet beskrivs generellt som milda tillstånd hos barn. Men den synen har ifrågasatts på sistone, enligt forskarna.

I studien ingick 124 barn som testades för antikroppar mot TBE och borrelia. Dessutom undersöktes graden av inflammation i blodet och ryggmärgsvätskan.

10 barn visade sig ha TBE medan 21 hade borrelia. Många hade ospecifika symtom som trötthet, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla.

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss