"Den personal som personer med Asperger och autism är mest beroende av är tyvärr ofta de som har minst utbildning och lägst lön. Det är framför allt dem jag skrivit för. Det råder stor brist på folk med autismspecifik kunskap." menar Gunilla Gerland, en av Sveriges mest kända autistiska personer som skrivit böcker och håller föreläsningar på en helt annan nivå eftersom förståelsen för autism kommer ur ett inifrånperspektiv. 

Hennes bok Barn som väcker funderingar kan vara ett stöd för resurspersoner och förskolepedagoger som arbetar med barn med eller diagnos inom autismspektrat. 

För dig som är intresserad av att se en föreläsning (Utbildningsradion UR Samtiden, SVT) på temat av logopeden Ulrika Aspeflo (som skrivit ovanstående bok tillsammans med Gunilla). Föreläsningen  "Barn som väcker funderingar" är riktad just till förskolepersonal. (86 min)

Ulrika ger exempel ur förskolevardagen på hur personalen kan arbeta med barnen och få barngruppen att fungera bättre.


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss