En forskare menar att många ultraljud kan bidra till uppkomsten av autism.

Fritt översatt från Are Ultrasounds causing autism in babies? Page1 och Are Ultrasounds causing autism in babies? page 2

Kan ultraljud vara farligt?

Forskaren menar att många ultraljud eller ultraljud under kritiska veckor (då något specifikt händer i hjärnans utveckling) kan vara en bidragande faktor till att så många nu föds med autism.

Allt fler mammor använder ultraljud, dels för att de vill se sitt barn men också av medicinska orsaker, i takt med att ultraljudsapparaterna blir lättare och billigare, erbjuder allt fler mottagningar också denna apparatur. Ibland är inte de som handhaver ultraljuden tillräckligt kompetenta för att förstå och informera om eventuella risker med exponeringen.

 

Ultraljud förändrade förflyttningen av hjärnceller i en studie på möss

2006 undersökte en neuroscientist, Pasko Rakic MD på Yale University School of Medicine att exponering av ultraljud under graviditeten ändrade sättet som neuroner i mushjärnor distribuerade dem själva i hjärnan. Rakic och hans team förstod inte fullt ut vad hjärncells migrations förändringen kunde ha för effekt på hjärnans utveckling och intelligens, men de upptäckte alarmerande nog att en mindre procent av hjärnceller migrerade till de övre cortical lagren av musens hjärna och en större procent förflyttade sig till de lägre lagren och den vita massan.

Rakic var först motvillig att publisera dessa resultat eftersom de bara var preliminära och kanske skulle få gravida kvinnor från att acceptera medicinskt nödvändiga ultraljud (mösen var i en studie som var ett år lång, dubbelblint experiment) så Rakic bestämde sig för att hans slutsatser var för signifikanta för att ignorera och drog slutsatsen att all icke-medicinsk användande av ultraljud på gravida kvinnor skulle undvikas. " Vi borde använda ultraljud med samma försiktighet som röntgen" sa Rakic manande.

Forskaren Manuel Casanova var en neurolog på University of Louisville, Kentucky lyssnade.

Ultraljudsexponering är en av de miljöfaktorer som samverkat till ökningen av autism

Casanova konstaterade att Rakic musforskning hjälpte till att konfirmera en oroväckande hypotes som han och hans kollegor hade studerat i tre år- att ultraljudsexponering är en av de miljöfaktorer som samverkat till ökningen av autism. 

När Casanova började forska på autism för 15 år sedan, upptäckte han att neuroforskare inte hade lyckats isolera skillnaderna mellan en autistisk hjärna och en normal hjärna- trots att de hade lyckats upptäcka var hjärnskadan låg när det gäller sjukdomarna Parkinsons sjukdom och Alzheimer.

Var i hjärnan uppstår skadan hos barn med autism?

Casanova förstod att för att kunna förstå både orsaken och det potentiella botemedlet, måste forskarna först klura ut var i hjärnan som autistiska barns skada uppstod. 

Eftersom de inte hade hittat någon skada på individuella neuroner, hade Casanova en teori om att forskarna kanske inte undersökte hjärnan på rätt sätt. Han började därför se på hjärnan som ett system istället för dess individuella delar. 

Casanova började undersöka kolumner av neuroner som jobbar tillsammans - vad forskarna kallar "minikolumner". Minikolumner ansvarar för mer avancerade kognitiva funktioner som ansiktsigenkänning och delad uppmärksamhet, 
(Om jag vänder mitt ansikte mot något och tittar, så kommer barnet också att vända sitt ansikte och titta dit. Inte för att jag sa till barnet att göra så, utan för att den normala mänskliga hjärnan är programmerad att göra så.) och mycket mycket mer. 

Delad uppmärksamhet är en av de många egenskaper som verkar vara onormalt i hjärnan hos autistiska barn. 

När Casanova undersökte 'kretssystemet' hos barn med autism och normala hjärnor hittade han något överraskande att:

Hjärnor hos autistiska patienter har 10-12% högre antal minikolumner. 

De fann också en annan anomali . Under den normala bildningen av den mänskliga hjärnan , sker celldelningen i håligheterna ( ventriklarna) i hjärnan och sedan migrerar de till ytan ( cortex ) , och organiserar sig vertikalt i kolumner. andra celler migrera tangentiellt och möter upp med kolumnerna . Casanova kallar dessa migreringar " en mycket förfinad balett", och förklarar att de celler som migrerar tangentiellt har en hämmande roll och agerar som en behållare för att undvika att cellerna i minikolumnen spills över- in i andra delar av hjärnan. Jämfört med andra djur , även primater, måste nervceller i den mänskliga hjärnan resa en mycket längre sträcka och under denna långa migration finns det tyvärr gott om möjligheter för saker att gå fel.

Många autistiska barn lider av anfall, såsom epilepsi och krampanfall- här är en av orsakerna

Casanova förklarar : " Ni vet att ett duschdraperi håller vattnet inne i badkaret . Om du har en defekt i duschdraperiet, kommer vatten ut ur badkaret. Om den radiella förflyttningen inte är ihopkopplad med den tangentiella förflyttningen av av hämmande celler, då kommer minikolumnerna att ha ett felaktigt duschdraperi av hämning och informationen kommer inte längre hållas inom kärnan av minikolumnen vilket leder till att de kommer att kunna flyta över till intilliggande minikolumner och ha en påverkan totalt. Cortex hos autistiska individer är hyperexciterbara och de ofta av anfall, multifokalt. 1/3 av autistiska individer har haft åtminstone två anfall (av epileptisk sort?), fram till tiden som de når puberteten.

Översättning:  Då minikolumnens hjärnceller förflyttar sig utåt- om då inte de komplementära cellerna som ska hämma dem, inte håller jämna steg- kommer informationen i minikolumnerna att läcka ut till omgivande celler, vilket leder till en kedjereaktion som kan resultera i (epileptiska?) anfall.

Ultraljud kan öka celldelningen- inte så bra att öka celldelningen i hjärnan

Ultraljud vågor är en form av energi som man vet kan deformera cellmembran, enligt Casanova.

Faktum är att i början av 1990 godkände FDA användningen av ultraljud för behandling av benfrakturer eftersom ultraljud ökar celldelningen. Vissa celler i kroppen är mer känsliga än andra och bland de mest känsliga cellerna är stamceller i hjärnan som delar sig och förflyttar sig.

Långvarig eller olämplig ultraljud kan påverka hjärnceller och leda till autism

Casanovas hypotes: Långvarig eller olämpligt ultraljudsexponering kan utlösa dessa celler att dela sig, migrera och bilda alltför många minikolumner. De delar sig när de inte ska och det finns inga hämmande celler som håller dem i schack.

De ultraljud gjorts på gravida kvinnor i dag använder ljudvågor med åtta gånger den intensitet som användes före 1991. Denna tidsperiod sammanfaller ungefär med den alarmerande ökningen i förekomsten av autism i vår befolkning . Ännu mer oroande är att de flesta tekniker som använder ultraljudmaskiner förstå inte de säkerhetsmarginaler som de måste följa för att se till att fostret inte utsätts för skada .

Köpa ultraljudsmaskin på internet (ultraljudsapparat)

Eftersom ultraljudsutrustning blir mindre, billigare och mer portabel, har det också blivit tillgängliga utan någon reglering - för alla som vet hur man surfar på Internet . Vill du se eller höra ditt barn ? Du kan köpa din egen ultraljudsmaskin på Amazon eller eBay .

"De flesta människor tror att det är bara handlar om att ta fina bilder " säger Manuel Casanova, och hans röst tjocknar.

KÄLLA: Fritt översatt från Are Ultrasounds causing autism in babies? Page1 och Are Ultrasounds causing autism in babies? page 2

 

Här är samma artikel på en annan sida- här är flera föräldrar som i kommentarerna delar med sig av sin syn och sina erfarenheter kring deras ultraljud : 
http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/04/29/are-ultrasounds-causing-autism-in-unborn-babies.html


Loading

Kontakta oss