Sanna Ehdin skriver om hur viktigt det är med fett från smör, hjärna. lever och grädde som innehåller CNS-lipider under graviditeten

"Autism och adhd är troligtvis också förorsakad av en brist på neurogena fettmolekyler i moderns blod under graviditeten. Om modern mår illa under graviditeten är det ett tecken på att fostret mobiliserat moderns egna CNS-lipider från hennes nervvävnad, upphovet för illamåendet, men ett hinder för abort. Barnets friska embryogenes säkras om modern intagit en normal föda innehållande smör, lever, hjärna, grädde med mera långt före och under hela graviditeten samt därtill över hela amningsperioden så att barnet blir intelligent.

 CNS lipiderna behövs för en normal induktion av barnets nervystem. En brist på CNS-lipider kan förorsaka neurogena sjukdomar: autism, adhd, Tourettes och Aspergers syndrom, trots att lipidbristen sannolikt är likartad med skadat induktionen av hjärnans invecklade nätverk på skilda nivåer under graviditetens olika faser."

 

 


Loading

Kontakta oss