Hos BehandlaAutism.nu kan man läsa pressmeddelandet om att en dubbelblind studie har visat att tryckkammarbehandling hjälper barn med autism.

Petra Tunmar Lundell berättar att de lagt ner 125.000 kr på resor till Turkiet för att kunna ge sonen Noah så kallad HBOT behandling och för inköp av en tryckkammare för hemmabruk. Förutom att de ser många framsteg så kunde hon på SPECT bilderna före och efter se att syresättningen i pannloberna blivit bättre.

När hjärnan får tillräckligt med syre, mår den som allra bäst och kan prestera på topp.

Man har märkt att det hos vissa autistiska barn finns områden i hjärnan som inte är lika bra syresatta.

Nu börjar man testa olika användningsområden för tryckkammarbehandlingarna i Sverige också, förut har det mest varit dykarsjuka man behandlat.

HBOT behandling för barn, får man ofta bekosta privat och söka sig utomlands. 

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss