När du fått diagnos för ditt barn, kräv att få börja med olika former av terapier eller behandlingar för att ditt barn ska kunna göra framsteg.

Ett barn med en autismdiagnos ska omfattas av LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Här kan du läsa mer om hur autistiska personer omfattas av lagen.

Det finns många olika behandlingsformer för att öva social interaktion (tidig intensiv behandling, sensorisk, motorisk, social träning,  TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) eller språk (tecken som stöd, bild som stöd PECS osv) samt ABA (Applied Behavorial Analyzis). 

Begär remiss till ett habiliteringscentrum nära dig, för att få hjälp av kuratorer, lekterapeuter osv.
I vissa delar av Sverige finns också speciella autismcenter. I Stockholm får du god hjälp av Autismcentrum för små barn  (0-6 år) samt Autismcenter för barn och ungdomar (7-17 år).
Hit kommer barn och ungdomar från Sveriges alla håll och kanter, här är expertisen samlad. 


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss