I detta inslag från Norska TV2, i Vårt Lille Land - alla har en historia, ger sig reportrarna ut för att träffa personer i Norge som blivit hjälpta av medicinen Naltrexone. Här talas det om hjälp till alla de med autoimmuna sjukdomar såsom fibromyalgi, MS, Chrohns och kronisk trötthet. 

Naltrexone hjälper MS sjuka och människor med Chrohns tarmsjukdom

En medicin som från början skapades som behandling för alkoholberoende och abstinens. 
Man har i små studier kunnat påvisa att vid låg dosering av Naltrexone (LDN - Low Dose Naltrexone) har symtom från MS-sjuka eller de som har Chrohns sjukdom, kunnat lindras bättre än om MS-patienten hade tagit läkemedlet som var avsett för att bromsa sjukdomen.

Low Dose Naltrexone förkortas LDN

I reportaget får vi följa flera patienter som tidigare satt i rullstol, till att ha ett fullvärdigt liv utan trötthet och smärta. 
Vid låg dosering av Naltrexone är risken för biverkningar mindre. 

Medicineringen är billig, men varför skriver inte läkarna ut tabletterna då?

  • patentet har gått ut vilket innebär att 
  • inget läkemedelsföretag vill bekosta studier och för att 
  • storskaliga studier saknas vill inte doktorerna skriva ut medicinen annat än det det ursprungligen var gjort för
  • FAST många patienter upplever stora förbättringar i deras livskvalité

MS-sjuka Nansy fick sitt liv tillbaka

Nansy Shulzki fick sin MS-diagnos 1999. Hon märkte väldigt liten effekt på de mediciner hon fått för att bromsa sjukdomsförloppet och biverkningarna var stora. Till slut letade hon efter någon annan behandling på internet. 
Hon hittade plötsligt LDN- Low Dose Naltrexone. I åtta år hade hon varit sjuk och aldrig hört talas om denna medicin från sina doktorer. Här läste hon om hundratals människor som mådde mycket bättre med hjälp av LDN och inte bara människor med MS utan så olika sjukdomar som Cystisk Fibros, Kronisk trötthetssyndrom, fibromyalgi och Endometrios. Alla var autoimmuna sjukdomar. 

Steinar Hauge - mångårig användare av LDN

Många läkare har inte hört talas om medicinen. Så även om du vill få receptet utskrivet, så kommer de inte att skriva ut medicinen till dig. Steinar är MS patient

 Se hela inslaget här: 

http://www.tv2.no/play/nyheter/unknown-medicine-gives-hope-to-thousands-of-patients-717059.html

TV2 Norge - artiklar och tv-inslag om Low Dose Naltrexone från 27 februari till 2 mars 2013

http://www.tv2.no/nyheter/vartlilleland/ukjent-medisin-kan-gi-haap-for-tusenvis-av-pasienter-3996970.html

Läkarna måste sätta sig in i LDNS egenskaper

MS drabbade Steinar: Jag har fått ett mycket bättre liv med hjälp av LDN 

Ger läkarråd efter tv2 reportage: största risken är varierande effekt. Steinar Hauges telefon går varm efter TV-reportaget. Du har fortfarande sjukdomen, men symtomen lindras och sjukdomen bromsas. 

LDN gav 15 exceptionella sjukdomsförlopp. Naltrexone Nationellt Kompetenscentrum för Alternativ Medicin NAFKAM finns ett register för exceptionella sjukdomsförlopp.  
Samling av MS-historier som går i samma riktning, så kan man dra slutsatser. För 8 månader sedan rapporterade NAFKAM detta till hälsomyndigheten och den kliniska forskningsmiljön i Norge. Forskare borde titta närmare på dessa historier.  

Därför har det inte gjorts grundliga studier på LDN Low dose Naltrexone.

De två professorerna Ian Zagon och Patricia McLaughlin upptäckte att Naltrexon i väldigt små doser hade en uppseendeväckande effekt på testpatienternas nivåer av endorfin och enkephalin. Forskarna såg speciellt lovande resultat på patienter med autoimmuna sjukdomar där ett dåligt fungerande immunförsvar ofta är en väsentlig orsak till sjukdomen. Ian Zaigon berättar själv i artikeln Introduction to Low Dose Naltrezone LDN att flera sällskap i läkemedelsindustrin var väldigt intresserade av att genomföra grundliga studier på medicinen men då stötte de på ett stort problem... Frågan om exklusiva rättigheter till läkemedlet kom upp gång på gång och satte stopp för vidare förhandlingar, skriver Zaigon. 
Efter detta publicerade professorerna Zaigon och McLaughlin två artiklar i det prestigefulla tidsskriften Science. Kort tid därefter fick de förfrågningar från läkare som ville använda medicinen. Zaigon skriver att en läkare ringde honom för att tala om att han prövat medicinen på sig själv. 
-Jag blev överraskad att läkaren var villig att pröva effekten av medicinen på sig själv, men samtidigt glad för att medicinen hade en positiv effekt, samma effekt som vi själva hade märkt, skriver Zaigon. 
Det var de lovande testresultaten som gjorde läkemedelsindustrin intresserad. Problemet var emellertid att patentet på Naltrexone skulle gå ut 1992. För att få ett läkemedel godkänt för bruk på specifika sjukdomar måste man genomgå en lång och dyrbar process med forskning. Utan ett långvarigt patent miste man ensamrätten att sälja LDN och därmed också möjlighet att bestämma priset på medicinen. Ingen läkemedelsbolag ansåg därför att LDN var en ekonomiskt försvarbar investering. Stora utgifter och minimala möjligheter för att tjäna in utgifterna.

Sedan dess har medicinen levt vidare som ett såkallad "off-label-läkemedel" dvs en medicin som används för en annan sjukdom än det till en början var godkänt för.

De stora förlorarna i detta är vanliga människor som har sjukdomar som kan bli läkta av mediciner som inte kommer ut på marknaden för att de kräver kliniska studier, studier som inte blir genomförda för att medicinen inte är attraktiv för en kommersiell verksamhet, säger professor Zaigon i artikeln. 

Sjuka strömmar till läkaren för supermedicinen LDN (Low Dose Naltrexone)
Tillverkaren av läkemedlet har fått lika många beställningar på en dag som de brukar få på en månad!

LDN Sverige på Facebook

LDN Sverige Facebook grupp. 

Webbsida:  www.ldn.no.


 


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss