ARTIKELN ÄR EN SVENSK ÖVERSÄTTNING FRÅN NORSKA TV2s artikel:
Därför har det inte gjorts grundliga studier på LDN Low dose Naltrexone.

De två professorerna Ian Zagon och Patricia McLaughlin upptäckte att Naltrexon i väldigt små doser hade en uppseendeväckande effekt på testpatienternas nivåer av endorfin och enkephalin. Forskarna såg speciellt lovande resultat på patienter med autoimmuna sjukdomar där ett dåligt fungerande immunförsvar ofta är en väsentlig orsak till sjukdomen. Ian Zagon berättar själv i artikeln Introduction to Low Dose Naltrezone LDN att flera sällskap i läkemedelsindustrin var väldigt intresserade av att genomföra grundliga studier på medicinen men då stötte de på ett stort problem...

För dig som vill läsa vidare på Svenska om behandling mot autoimmuna sjukdomar såsom MS, Endometrios, Fibromyalgi och Chrohns så har jag hittat några hemsidor här: 

Ps- betänk att även personer med autism har många besvär kopplade till autoimmunitet och kan alltså vara hjälpt att få Naltrexone-behandling för att läka tarmen (många barn med autism har exempelvis Chrohns som diagnos)

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss