Svenska föräldrar som har barn under åtta år och inte fått tillräcklig hjälp av den västerländska läkarvården, måste söka sig till grannländer som Finland, Norge eller Danmark för att få alternativ behandling.

Här ett utdrag ur artikeln Laglig alternativmedicinsk barnbehandling – i Norge

"På Klinikk for Alle i Ski strax utanför Oslo är det tjoandes livligt i väntrummet. Hit kommer mängder av föräldrar med barn i alla åldrar för vård och behandling."
"Här på kliniken i Oslo höjer de norska föräldrarna ögonbrynen när de får veta.

-Vi som får så bra hjälp här, säger Marlen Nordby, mamma till 3-åriga Maya medan hon ruskar lite förvånat på huvudet."

Här berättas om hur den norska kiropraktorn och den svenska osteopaten hjälper barn med förlossningsskador osv. Läs artikeln: Laglig alternativmedicinsk barnbehandling – i Norge

I artikeln lyfts också upp varför svensk alternativ behandling står i strid mot barnkonventionen.

 Detta lyfts upp ur barnkonventionen:

  • Varje barn skall tillförsäkras rättigheterna i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag, artikel 2.
  • Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, artikel 3.
  • Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets rätt till liv och utveckling, artikel 6.
  • Föräldrar eller i förekommande fall vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och konventionsstaterna skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder, artikel 18.
  • Barnet har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, artikel 24.

Man påtalar också att barnrättsrådet i Genève skickat en rekommendation till Sverige att ändra lagen som förbjuder alternativmedicinsk behandling av barn under 8 år, då Sverige bryter mot FN: s Barnkonvention.

Läs hela artikeln här:

Laglig alternativmedicinsk barnbehandling – i Norge


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss