Homeopati, kan vara en väg till tillfrisknande för barn med autism, allergier och tarmproblem.

Det är många föräldrar som vittnar om att deras barn blir bättre med hjälp av så okonventionella metoder som homeopati.  

Provar man inte, så vet man inte. Har du en erfaren homeopat, som tar emot akuta samtal om barnets reaktion på behandlingen skulle vara svår, så kan du känna dig tryggare. 

I Sverige är gemene man väldigt skeptiska till homeopati. Tvekar du? Varför- kan du fråga dig... Är det för att Ingen Du Känner använder sig av homeopati? Är det för att du hört skrönor om hur lite aktiva ingredienser det är i homeopatiska medel? Är det för att läkarna och medicinbolagen fnyser åt metoden då de kräver studier och kliniska bevis? 

Du som är förälder till ett barn med autism och hittat denna hemsida för att du vill hjälpa ditt barn att må bättre på alla sätt som finns - detta är ETT av alla som finns! Det är bara i Sverige som vi inte använder oss av homeopati i någon större utsträckning- i England har man en Kunglig Hovhomeopat som behandlar kungahuset. 

Och i övriga Europa är skepticismen inte alls lika hög - såsom i Tyskland och Schweiz, där ser man homeopati som ett komplement till den vanliga läkarvården och där är det många, många fler som använder sig av det och ingen i omgivningen så mycket som höjer ett ögonbryn. 

Homeopati behandlar autistiska symtom

Homeopati sägs behandla själva grundorsaken till sjukdomarna.
Men man kan förstås också använda homeopati som en symtomlindrare vid olika sjukdomar. Har man feber, finns homeopatiska medel att ta till som verkar febernedsättande.

Det finns flera olika grenar inom homeopatin: klassisk, sekventiell och CEASE , som inte funnits i så många år. 

Homeopaten Susanne Davidsson har i sin bok AUTISM - Ett nytt hopp, beskrivit hur hon hjälpt sitt barn med autism att bli frisk från sina autistiska symtom. 
I artikeln kan vi läsa att hennes son blev frisk från sin autism diagnos efter två års homeopatibehandling och att hon hjälpt många andra barn. Hon är en av de föräldrar som sett homeopatins fina resultat och därefter utbildat sig själv till homeopat. 

Homeopatin behandlar grundorsaken till autism

Tror du att ditt barn som har en autismdiagnos, egentligen inte har sin grund i en hjärna som inte fungerar sedan födseln, utan har sin grund i biologiska obalanser pga yttre faktorer såsom kost, vacciner, miljögifter i samklang med genetiska faktorer som gör ditt barn mer känsligt och som yttrar sig i autistiska symtom så finns all anledning att se över vad som kan behandla själva grundorsaken. 

Här beskriver homeopaten Sima Ash på engelska, vad CEASE är.

Här kan du läsa mer om homeopatiformen som kallas HOMOTOXICOLOGY(på engelska).


Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss