Det finns en mängd olika behandlingsformer, här har vi valt att fokusera på de biomedicinska behandlingarna som utgår från att hjälpa till att förbättra kroppens funktion med hjälp av naturliga preparat såsom vitaminer, mineraler, en nyttigare diet och hälsokost. 
Vi har också lyft upp några av de kroppsliga behandlingsformerna, då autistiska barn ofta har svårigheter med grovmotoriken och balansen. 

Enligt Patientsäkerhetslagen 5 kapitlet finns det vissa begränsningar att utöva vård för de som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, vilket inbegriper all alternativ behandling. Detta gäller bland annat att undersöka eller behandla barn under åtta år.

Tänk på att det är du som förälder som bär det fulla ansvaret för ditt barns välmående och vilka behandlingsmetoder du väljer att genomföra.

Du kan läsa vidare i underkategorierna som du hittar i den övre menyn.

OBS! Innan du börjar en alternativ behandling, kanske du vill göra detta test online, för att se skillnader före och efter kring kommunikation, sociala faktorer, sensoriskt/kognitivt, fysisk hälsa, beteende. Du får en poängställning och kan sedan jämföra om poängställningen förbättrats efter några månader på den nya behandlingen. 
ATEC SCORE kallas poängen. 

 

Flickan på bilden har inget samband med denna sajt om autism

Loading

Kontakta oss